Bergvesenets statistikker

Mineralressurser i Norge 2017
DMF Mineralnæringen 2017

Mineralressurser i Norge 2016
NGU Ressursanalyse 2016
DMF Mineralnæringen 2016

Mineralressurser i Norge 2015
Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2015 kan du laste ned her.

Mineralressurser i Norge 2013
Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2013 kan du laste ned her.

Mineralstatistikk og bergindustriberetning for 2011
Denne rapporten kan lastes ned her.

Mineralstatistikk og bergindustriberetning for 2010
Denne rapporten kan lastes ned her.

Bergvesenets statistikk for 2008
Bergvesenet lager en statistikk over uttak av stein og mineralprodukter. Den oppdateres ca. 1/2 år etter årets utløp.
Statistikken for 2008 kan lastes ned her.