NYE TEKNISKE RAPPORTER FRA NFF

Stor aktivitet i Fjellsprengningsforening er normalt . Komiteer jobber med ulike prosjekter. Det resulterer gjerne i publikasjoner.

NFF skal være et nav for praktiske kunnskaper nyttig for den bransjen.  Årets Fjellsprengningskonferanse torsdag 27. november ble som vanlig en fin dag med ny kunnskap formidlet i en utmerket sosial atmosfære.

Blant mye annet kom to nye Tekniske rapporter:

Teknisk rapport nr 15 Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet henholdsvis

-Teknisk rapport nr. 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

For bestilling bruk e-post  med adresse nff@ff.no

 

Forside Tek Rapp 16Forside Tek Rapp 15

 

Tilbake