Norsk Fjellsprengningsmuseum 10-år.

Museet, i dag er en viktig del av Norsk Vegmuseum, ble åpnet 19.juni 2004.

Åpningen ble markert med taler og salutt i nærvær av en representativ forsamling anført av daværende Vegdirektør Søfteland og andre sentrale personer fra Statens vegvesen, tidligere leder av Norsk Arbeidsmandsforbund Harald Øverås (som utløste smellen), tidligere formenn i Fjellsprengningsforeningen henholdsvis Stiftelsen NFSM og en rekke sentrale personer fra bedriftene som tok initiativet og bidro til at tanken om et museum for fjellarbeider ble virkelighet.

Åpningsarrangementet startet for øvrig med festmiddag kvelden før åpningsdagen. Vertskap var Statens vegvesen, energisk og ressurssterk medgründer og sentral i innspurten for byggetrinn 1.

Prosjektet / Idéen / Drømmen ble til en plan tidlig i 1990-årene. Den første formelle milepel ble Stiftelsesmøtet for Norsk Fjellsprengningsmuseum 31. august 1992. Det forelå et forprosjekt og utkast til Vedtekter. Representanter fra Berdal Strømme ; Dyno Industrier; Eeg-Henriksen Anlegg; Grøner Anlegg og Miljø; Norges Geotekniske Institutt; Norsk Arbeidsmandsforbund; NFF; Selmer; Statens vegvesen; Statkraft og Veidekke (Gründergruppen) var tilstede. Thorleif Hoff, Statkraft ble valgt som første formann.

Nå 10 år senere med nylig avviklet Familiedag på Vegmuseet siterer vi kommentarer fra ”Gudbrandsdølen og Dagningen”:

Dunder og Brak

Norsk vegmuseum arrangerte sin årlige familiedag søndag. Denne gangen ble opplevelsen preget I år ble det litt spesielt fordi det er tiårsjubileum for Norsk Fjellsprengningsmuseum (som er en del av museumsdriften), forteller Anja Aaboen Sletten ved Norsk vegmuseum

– Det vil si et heftig kjemishow, dunder og brak med svartkrutt og kompressorboring, pyroteknikk, vaiergravemaskiner, fyrsetting og mye, mye mer

Og arrangementet var godt besøkt, ifølge arrangøren.

– Anslagsvis 2.800 mennesker fikk med seg showet. Det var helt stappa. Vi hadde et stort kjemishow på scenen, og det var veldig populært

 

«Byggeindustrien» deler entusiasmen:

218-tonneren bergtok publikum

Det var bokstavelig talt stinn brakke da Norsk vegmuseum på Hunderfossen til familiedag søndag. Det store trekkplasteret for både gamle unge anleggsslusker og nysgjerrige smårollinger, var oppstart av den gigantiske forgraveren O & K RH 120 C.

 

Den interne markering av 10-års jubileumet markeres med et spesielt arrangement i september.

Som uhildet part i saken vil Varsku her gjerne slå fast at museet lever i beste velgående, er videreutviklet i betydelig grad og nye støttespillere er kommet på banen.

Mange fortjener ros og stor takk.

Tilbake