NFF-Blanding

ITA-AITES Bergen 2017 – Papers (artikler) fra NFFere

Invitasjon til forfattere eller Call for Abstracts som det heter for Bergen 2017 ligger langt frem i tid, det skal som kjent arrangeres årsmøter både i Croatia 2015 og US 2016 før vårt arrangement i Bergen 2017 med overskrift ”Surface challenges – underground solutions”.

Vi minner likevel våre medlemmer om at denne gangen ønsker vi mange norske bidrag!

WTC2017 Forside

 

 

ESSEEM 2 – Et europeisk samarbeidsprosjekt om kompetanse innen sprengningsfaget

Som et apropos til årets ”Internasjonalt Forum” om utenlandske entreprenører i norsk anleggsmarked minner vi om prosjektet ESSEEM som er fullført og ESSEEM 2 som er i en planleggingsfase. EFEE – European Fedration of Explosives Engineers har medlemsforeninger i ca 25 Europeiske land. NFF v/ Skytebasekomiteen er aktiv deltager i forbundet .

ESSEEM (1) hadde 12 partnere som avsluttet sitt prosjekt med en omfattende sluttrapport, i realiteten en lærebok for profesjonelle aktører innen sprengningsfeltet. Det påtenkte ESSEEM 2 er en videreføring av arbeidet. Vi viser til overskriften på ESSEEM 1 som på mange måter er en holdningsparagraf for utvikling.

Sitat:

”Enhanced mobility, a key to European Development

European progress and development is closely linked to enhanced mobility, improved quality and the development of infrastructure.

 

NFF var pennefører for ESSEEM 1 og blir nok en sentral aktør og bidragsyter også i ESSEEM 2.

 

Nok et 50-års minne

I desember 1964 var det åpning av første parsell 4-felts motorveg i Norge. Det gjelder ca 7 km av E6 nordover fra Hvam i Skedmo. Daværende Veidirektør Karl Olsen uttalte i sin åpningstale at parsellen var enestående og det ypperste av veikvalitet noensinne bygget i Norge. Etter femti år med stor trafikk kan vi slå fast at Veidirektøren hadde rett. Parsellen er fortsatt i prima forfatning.

En førtitalls gruppe med doser –, scraper-, hjullaster-, gravemaskin og dumper-operatører med mer iblandet betongaktører, stikningsfolk og anleggsingeniører møttes på anleggsområdet for lunsj, foredrag, inspeksjon, middag ispedd anleggshistori er.

I dag snakker vi gjerne om effektiv drift, kort avstand i hierarkiet og beslutninger på stedet. Det blekner mot datidens forhold.

Byggherre var Akershus vegvesen med planer utarbeidet i egen planavdeling*. En myndig byggeleder og byggemøter som besluttet når det var nødvendig. Ing. F.Selmer A/S gjorde jobben. (på anlegget hyppig omtalt som ”Trøndelag Teater”. En dominerende del av maskinkjørerne kom fra et større anlegg nord for Trondheim)

 

*) ”Djupdalskontoret” opprettet 1962 i samarbeid mellom Vegdirektoratet, Akershus og Oslo og berørte kommuner for samarbeid om innfartsveier til Oslo.

 

Det skjeve tårn i Skedsmo med oppfølgeren Skråtårnet i Stavanger

Veifarende som regelmessig trafikkerer E6 i Skedsmo vet hva vi sikter til. En skjev betongsylinder knappe 100 meter øst for veibanen. Prosjektet var et bidrag til utvikling av glidestøp for bruk off-shore.

Oppfølgeren ”Det skjeve tårn i Stavanger” ofte kalt ”Skråtårnet” ble bygget i Jåttåvågen og beviste at det var mulig å støpe et betongunderstell som helte 16 grader med varierende diameter mellom 16 og 23 meter med vekslende veggtykkelse. Det viste at det var mulig å bygge den 472 meter høye Trollplattformen.

 

Foto fra Byhistorisk Stavanger. Tårnet er bygget av Norwegian Contractors

Foto fra Byhistorisk Stavanger. Tårnet er bygget av Norwegian Contractors

Tilbake