Internasjonalisering av anleggsbransjen

Varsku her har tidligere omtalt foredragene som ble presentert i NFFs Internasjonale Forum 15.september og annonserte at vi ville komme tilbake til ett av foredragene.

Begrepet Internasjonalisering mangler en entydig definisjon i følge Petter A. Vistnes.

Vistnes var den eneste foredragsholder som representerte et utenlandsk entreprenørfirma på årets Internasjonale Forum. Foredragsholderen er Administrerende Direktør i Implenia Norge AS

Implenia er et Sveitsisk selskap med hovedkontor nær Zürich. Selskapet er ungt, men har ca 150 år gamle røtter. År 2006 slo selskapene Zschokke og Batigroup seg sammen i det nyetablerte Implenia. I tillegg til et nettverk i Sveits er det aktiviteter i Afrika, Gulfregionen, Tyskland og Scandinavia.

Vistnes presenterte en analyse av utenlandseide selskapers bidrag i norsk anleggsvirksomhet og synspunkter rundt kulturforskjeller med mer. Her refereres stikkord fra foredraget:

1) Internasjonalisering kan beskrives som økonomiske aktiviteter på tvers av landegrensene med utveksling av varer, tjenester, kunnskap og ideer.

2) Bidrag fra utenlandseide selskaper i dagens Norge er

•  Omsetning ca 35 %, («100 største» 2013, kilde prognosesenteret). Ikke medtatt er prosjektengasjement
•  Tunnelvolum ca. 50 % (Tunnelstatistikk 2013, kilde NFF)
•  Utenlands – marginalt men økende i Skandinavia

For varer og tjenester mangler passende statistikk

•  Maskiner og utstyr – økende
•  Arbeidskraft, produksjon, ledelse og prosjektering – økende
•  Varer – økende

3) Største utfordringer

Ulike standarder
•  Kontrakt
•  Kvalitet
•  HMS

Ulike arbeidsforhold, ulike språk og generelt ulik kultur er alle faktorer som påvirker arbeidsliv og konkurranseforhold.

4) Kulturforskjeller

Den Nederlandske Professor og forfatter Geert Hofsted har gjennom lang tid studert nasjonale kulturer relatert til organisasjonsmessige kulturer. Studiene er fem-dimensjonale og referert under begrepene

PDI: Power Distance Index – IDV: Individualism – MAS: Masculinity

UAI: Uncertainty Avoidance index og LTO: Long Term orientation

Sammenligning Norge-Sveits i følge Hofsted, viser stor grad av likhet. Dimensjonen MAS (maskulinitet) er den eneste faktoren med differanse. Vi er i større grad feminine [Varsku her: sammenheng med ulik feminin deltagelse?]

5. Hvordan sikre kvalitet, HMS og kompetanse…

•  Styrke flerkulturell kompetanse – Nøkkelpersoner med flerkulturell kompetanse og språk – Interaksjon og øving
•  Kontrollert integrasjon – skynde seg langsomt

Vistnes utdypet stikkordene velformulert i sin verbale presentasjon og minnet oss om at utelandseide bedrifter i alle år og fortsatt i betydelig grad bidrar i norsk næringsliv, det gjelder også anleggsmarkedet. Utviklingen de siste årene er situasjonsbetinget, mindre aktivitet i mange europeiske delmarkeder samtidig som det er stor aktivitet i Norge. Det vil endre seg.

For egen del vil Varsku her minne om at NFF som forening representerer et tverrsnitt av anleggsbransjen. Med ulikt ståsted følger gjerne ulike synspunkter. Det vi trolig er enige om er

– Vi er del av en global økonomi, også vi liker fri adgang til markeder utenfor landets grenser

– Vi innser at de fleste tunneler,  energi- og industrianlegg  gjennomføres   utenfor Norges grenser

– Og vi innrømmer at utenlandseide bedrifter er kompetente.

– Den nye konkurransen vi møter i anleggssektoren kommer ikke fra lavkostland.

Vi tar til slutt med noen synspunkter fra ”salen”:

”Vi er klar over at det er en betydelig innsats fra utenlandseide selskaper hos oss, mange har vært her lenge og vi oppfatter de fleste som våre egne”

”Det er ikke ulike rammevilkår, det gjelder praktiseringen.”

”Avvik fra lover og regler (misbruk) har lite med landegrenser å gjøre.”

”Effektiv oppfølging og kontroll etterlyses”

”Effektivitet, kunnskap, oppfinnsomhet, arbeidsvillighet, kapasitet og andre godord som anleggsmenigheten gjerne tillegger egen bransje er dessverre ikke nasjonal eiendom. ”

”Også vi trenger impulser”

Tilbake