Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok 08 – Håndbok for Utfører av bergsprengningsarbeid Utgitt november 2014

 

Bergsprengningsarbeid reguleres av en rekke lover og bestemmelser.  Regler endres, nye bestemmelser og begreper kommer til. Bergsprengere, bedrifter og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid plikter å holde seg oppdatert.

Den nye håndboken fra NFF gir en samlet fremstilling av dagens regler og nye begreper. Videre finner du hjelpeskjemaer for planlegging og  rapportering

Håndboken bestilles enklest på  nff@nff.no

NFF har tidligere gitt ut Håndbok 04 – Håndbok for skytebas. Den er utdatert. Bruk den nye håndboken!

For å unngå forveksling har den nye håndboken  nytt nummer , endret tittel og endret forside.

Ha¦èndbok 08_Forsider

 

 

 

Tilbake