Framtidsvyer / framtidsutsikter for vår bransje / ITA

President i ITA og Utviklingsdirektør i COWI A/S – Danmark deltok på Fjellsprengningskonferansen 21. November 2013 der han presenterte ITA og bransjevyer. Foredraget som ble gitt på engelsk inngår ikke i konferanseboken. Nedenfor refereres deler av hans presentasjon. «Varsku her» tar seg noen friheter og gjengir utdrag på norsk.

Framtidsvyer / framtidsutsikter for vår bransje / ITA

Søren Degn Eskesen.

Om ITA.  [AITES – ITA som er vanlig brukt betegnelse viser at den internasjonale foreningen for tunnel og underjordsarbeider er to-språklig fransk/engelsk.

Non-Profit og Non-Governmental Organization (NGO). Grunnlagt i Oslo i 1974. Har blant sine medlemmer i dag 71 nasjonale foreninger, de ferskeste – Bhutan, Bolivia, Cambodia – ble medlemmer i år. ITA med et forhold til FN helt fra starten i 1974, har fra 1987 Special consultative Status with United Nations Economic and Social Council.

ITA_World_Wide_1385486205

I tillegg til nasjonale foreninger har ITA 200 Corporate Affiliate members ( virksomheter som er tilknyttet ITA), 14 hovedsponsorer og 50 støttespillere. Informasjons- og kommunikasjons-virksomhet er i stor grad digital og web-siden har ca 1 mill treff  pr. mnd.

Medlemmene har rett til å delta i ITA-arrangementer som Generalforsamling, konferanser, arbeidsgrupper osv. Her nevnes fri adgang til: publikasjoner, TUST, ita@news, ITA Website, ITACET Workshops and Colloquia

Årsmøter – Generalforsamlinger
Det startet i Oslo 1974. Senere har det vært årlige arrangementer med Munich(1975), London, Stockholm(1977), Tokyo, Atlanta, Brussels(1980), Nice, Brighton, Warsaw, Caracas, Prague, Florence, Melbourne, Madrid, Tornto, Chengdu(1990), London, Acapulco, Amsterdam, Cairo, Stuttgart, Washington, Vienna, Sao Paulo, Oslo (1999), Durban, Milan, Sidney, Amsterdam, Singpore, Istanbul, Seoul, Prague, Agra, Budapest, Vancouver (2010), Helsinki, Bangkok, Geneva(2013), Iguazi Falls-Brasil, Dubrovnik, San Francisco, Bergen/Paris/?(2017)

Prosjekter – Publikasjoner
-1995 : Mechanisation of excavation – New technologies and financial aspects
-1997: Choice of Tunnelling Methods
-2003: Immersed Tunnels
-2006: Risk Management
-2007: Public-Private Partnership for Financing
-2008: Contractual Practice WorldWide
-2009: Planning modern tunnels in urban areas
-2010: Ground Reference Information for bidding Tunnel Projects
-2011/12/13: Delivering/ Planning / Deciding resil

Rapporter publisert 2012-2013:
WG17: Adits for Long Tunnels
WG19: Contractual aspects in conventional Tunnelling
ITATech: Guidelines for spray applied waterproofing membranes
ITATech: Guidelines for L10 bearing
WG5: Refuge Chamber (ultimo 2013)

Tilbake