Fjellsprengningsdagen 2014 og NFF-årets aktiviteter

Bilde1HoksrudBilde2 Jernbane

Statssekretær Bård Hoksrud med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i førersetet. Jernbane, vei og annet som berører landets samferdsel er oppgaven!

Fjellsprengningskonferansen 2014 i sum: Stinn brakke, interessante foredrag, meningfull utstilling og miljø i særklasse.

En lang dag full av inntrykk. Det startet med medlemsmøte 07:30, fortsatte med konferanse fra 9 til 17, ymse halvoffisielle innslag før tradisjonell festmiddag med kjent innhold og udefinert avslutning.

Konferansen er navet i et stort arrangement med mange fasetter. Åpningen ved formann Heidi Berg fulgte et fastlagt mønster i fin blanding mellom gode ønsker og konkrete opplysninger, i år også med et avsnitt for hederspriser(separat omtale). Naturlig nok ble vi minnet om foreningens store utfordring, ITA og WTC2017 gjennom et nydelig filminnslag. Listen ligger høyt, vakre fjell og fjorder badet i solskinn, smilende Vestlendinger iblandet basehopp og plattformer for Nordsjøen.

Ikke alle rekker alle foredragene. Konferanseboken som i år forelå valgfritt mellom papir og digital versjon dekker alle hull. Dyktige møteledere med Hanna Broch før lunsj og Kjetil Vikane etter, sørget på hyggelig vis for presis gjennomføring av programmet. Takk også til programkomiteen.

Foredragene står på egne ben, kommentarer er overflødig. Likevel, i konkurranse med den teknisk perfekte presentasjon står muntlig kommunikasjon. Befriende å høre når det slår til.

Einsteins fyndordKoralm 32,9 km jernbanetunnel i Østerrike

Einsteins fyndord er hentet fra Lars Erik Andersen, Sweco sitt,foredrag om bærekraftige løsninger, mens kartet illustrerer storstilt jenbaneutbygging, ref Koralm prosjektet i Østerrike presentert av Prosjektdirektør Gerhard Harer ØBB-Infrastruktur AG.

Morgenmøtet. Henimot 50 morgenfriske medlemmer inklusive formann og styremedlemmer deltok i en felles frokost som ble avsluttet med en detaljert redegjørelse om foreningsåret 2014. Hvis du glipp av møtet minner vi at neste morgenmøte finner sted på ”SAS-hotellet” (Radisson Blue, Holbergsgt) kl. 7.30 torsdag 26.november 2015.

NFF-året i stikkord og tall

 • Fjellsprengningsdagen, 2014: pr 18.11 = 821, 2013: 852 deltakere FULLT!
 • Kursdagene i Trondheim. Skjæringer i berg, 9-10. januar, 116 stk inkl. forelesere
 • Sprengningskurset Hell, 3.-4. mars, 126 stk inkl. forelesere (+9)
 • Temadagen Oslo, 6. mai, «Sikkerhet i anleggsbransjen», 59 deltagere (-4)
 • Berginjeksjon, Gardermoen, 28.-30. oktober, 34 deltagere fulltegnet med venteliste!
 • EVU-kurs «Ingeniørgeologi for bygge-og anleggsledere», NTNU (uke 38) og Sandefjord (uke 41), 24 deltagere (+2)

Fagkomiteen med Smakebiter på 2015:
• Sprengningsarbeider, 9.-10. mars, Sandefjord (her har vi bl.ainnlegg om de alvorlige sprengningsulykkene)
• Tunneldagene, 15.-16. april, Stavanger
• Temadagog årsmøte, 5. mai, Oslo
• Berginjeksjon, kursstart høst 14 (2 x pr år)
• Fjellsprengningsdagen, 26. november

Mange kurs og fagdager er under utvikling for 2015, følg med på nff.no!

Utviklingskomiteen
Teknisk rapport 15. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet
Teknisk rapport 16. Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljø-budsjett og miljøregnskap for tunneler

Pågående utredninger

 • Riktig bruk av Eurocode7 –Teknisk rapport antas ferdig medio 2015.
 • Håndbok 03 –Arbeidsmiljø under jord.-Teknisk rapport innen utgangen av 2015
 • Bruk av MWD -Teknisk rapport medio 2015
 • Bruk av TBM -Teknisk rapport antas ferdigstilt første halvdel 2015
 • Sikkerhet ved tunnelbygging -Teknisk rapport i løpet av 2015

Skytebaskomiteen

Håndbok 08 for utfører av bergsprengningsarbeid. Utgitt til Fjellsprengningsdagen 2014
Prosjekter det jobbes med
–Omdømme og sikkerhet i bergsprengningsfaget: «De 10 bud for bergsprengere» Utkast foreligger 
–Digital bergsprenger: Ny App planlagt V-15. Beregningsverktøy med NS 8141:2013, del1

–I neste versjon planlegges:
• Prosjektdata fra sprengningsarbeid
• Et frivillig NFF-register for bergsprengerefor bedre kommunikasjon fra og til NFF
• Håndbøker & Nyhetsbrev
–“European shot-firer” gjennom EFEE: Sluttføre tilrettelegging av utdanningsprogram

Kulturutvalget
Representerer NFF i Stiftelsen Norsk Fjellsprengingsmuseum
• Jubilerte 18.september:-20 år siden sprengning for museet startet-10 år siden åpning
• Tar vare på Foreningens historie
• ”Historisk Kvarter” på Fjellsprengn

Informasjon og Samfunnskontakt
På nettstedetwww.nff.notar vi inn: Publikasjoner, Bransjenytt, om Fagfolk, Kurs og konferanser
Veiledere for skytebaser og tilfeldige opplysninger relatert til forening og bransje.

Obs.:Vi trenger bidrag til sidene, gjerne fra komiteene og assistanse til arbeidet med oppdatering.

Rekrutteringstiltak –Bransjekveld på NTNU (Februar: ca70 deltagere)
• Ombygging av nettsidene –tilpasning til smarttelefon –forenkle kurspåmelding, etc
• Omdømmeplattform –Deltok i et arbeid i regi av NTN
• Faktabrosjyreom den norske tunnelbransjen og NFF –en engelsk og en norsk versjon

Yngres Nettverk. 2 samlinger i 1914.
(1)Samling med ekskursjon til Fellesprosjektet langs Mjøsa og (2)Samling hos Atlas Copco, Langhus

Internasjonal komite.
Publikasjon nr.22, Norwegian Tunnelling Technology var ferdig til ITA og WTC i Brasil 2014

Komiteen arbeider nå med Nr.23 som er planlagt for ITA i Dubrovnik våren 2015. Nr.24, planlagt ferdig våren 2016, er varsomt  påbegynt. Komiteinterne diskusjoner roterer rundt begrepet Norsk tunneldrivemåte. Forberedelser for WTC2017 som lander i Grieghallen/Bergen i juni 2017 pågår i regi av styret og diverse komiteer.

 

 

 

 

Tilbake