Fjellsprengningsdagen 2013 – Formannens tale ved åpningen.

Fjellsprengninskonferansen 2013 var preget av rekorder i et jubileumsår. Mer berg, stor aktivitet, tettpakket sal, godt besøkt utstilling og tradisjoner. Det startet med fullsatt sal for Frokostmøte før formannen holdt sin åpningstale som gjengis her:

Velkommen kjære fjellsprengere, rådgivere, entreprenører, leverandører, byggherrer og utenlandske gjester. Velkommen ITA president : Søren Degn Eskesen

Det er ikke uten stolthet at vi kan samles her i Fjellsprengningsforeningens 50’ende år og er flere påmeldte enn noen gang tidligere! 50 år, med en forening som helt fra første stund, har representert en bredde av bransjen. Fra vedtektene til foreningen ble skrevet ned i 63′ av Leif Medalen i NIF,  Anders M. Heltzen i ”Kontor for Fjellsprengningsteknikk”  Professor Anton Brandtzæg daværende styreformann i ”Kontor for Fjellsprengningsteknikk” med flere.

Tilbake