Under Oslo

Kart utilgjengelig

Dato / tid
Date(s) - 19/06/2019
08:30 - 15:30


Når omfattende tunnelprosjekter skal gjennomføres, møter man mange utfordringer. Vi kan nevne vanskelig geologi, strenge krav til innlekkasje, alunskifer, kvikkleire kombinert med strenge krav til støy, støv og utslipp av alle slag. Av løsninger er det flere muligheter knyttet til både boring og sprengning, og til TBM.

Det mange dyktige folk, både i Norge og i andre land, som skal jobbe sammen for å få til dette på best mulig måte for byen. Internasjonal komité i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) inviterer derfor til en todelt konferanse, som vi har kalt «Under Oslo». Under konferansen vil ulike etater presentere sine prosjekter, vi gjennomgår utfordringer, krav og muligheter, samt at flere aktører vil dele sine erfaringer.

Programmet for dag 1 er slik:

Kjøreplan «Under Oslo»  del 1
Arrangementet går av stabelen i NGI’s lokaler 19. juni 2019
Norske foredrag – bortsett fra det som går på slutten av dagen
Start Varighet Slutt Beskrivelse Nøkkelord Foredragsholder
08:30 00:30 09:00 Registrering og kaffe
09:00 00:10 09:10 Velkommen og introduksjon Sindre Log, NFF IK og The Robbins Company
09:10 00:35 09:45 Geologiske forutsetninger og spesielle utfordringer i Oslo Mixed forhold med både berg og løsmasse, kvikkleire, alunskifer, fare for setninger
Inkludert korte filmeksempler fra tidligere prosjekter «Mimring»
Knut Boge/ Thorbjørn Johansen Geovita
09:45 00:20 10:05 Krav knyttet til ytre miljø Fossilfrie anleggsplasser Philip Mortensen, Klima Oslo Kommune
10:05 00:20 10:25 Støy, støv og vibrasjoner Ståle Grøthe, Helseetaten Oslo Kommune
10:25 00:25 10:50 Kaffepause
10:50 00:30 11:20 Oslo Kommunes syn på anleggsdrift i sentrum Vidar Valvik, Bymiljøetaten Oslo Kommune
11:20 00:20 11:40 Hvor gjør vi av tunnelmassen Jan Rohde, Sweco
11:40 00:20 12:00 Dette lærte vi fra siste prosjekt i Oslogryta Nasjonalteateret stasjon, Anne Kathrine Kalager, Bane NOR
12:00 00:45 12:45 Lunsj
12:45 00:15 13:00 Nye prosjekter i Oslo-gryta Kun ett kart over hva som skal gjennom Oslo-gryta, og en kort sammenfatning av utfordringer som er spesielle utover agendapunktene nevnt over (ikke urbanisering , globalisering osv) Elin Bustnes Amundsen, Bane NOR
13:00 00:15 13:15 Borghild Bay, Ruter
13:15 00:15 13:30 Ruth Gunlaug Haug, Fornebubanen
13:30 00:15 13:45 Fredrikke Syversen, VAV
13:45 00:15 14:00 Hans Herlofsen, Statnett
14:00 00:15 14:15 Diskusjon (paneldebatt) Konseptvalg, hva kreves av kompetanse, hvor tidlig bør ulike drivemetoder vurderes? De over i panel og diskusjonen styres av Sindre Log
14:15 00:20 14:35 Kaffepause
14:35 00:40 15:15 Inspirasjon fra det store utland Sveits Jürg Matter
15:15 00:15 15:30 Wrap up and good bye Sindre Log, NFF IK og The Robbins Company

 

Det jobbes enda med programmet for dag 2, som går av stabelen 29. august. Vi kan love mange gode presentasjoner som kan gi byggeherrer, konsulenter og entreprenører en verkstøykasse til alle utfordringene presentert på dag 1. Det vil også bli flere presentasjoner fra andre land med liknende utfordringer.

Følg med på nff.no og Teknas kurssider – der oppdatering vil skje fortløpende. Vel møtt til Under Oslo

 

Trykk her for påmelding

Tilbake