Kompetanserettet kurs i berginjeksjon, 29.09 – 01.10 Lillestrøm

Laster kart ....

Dato / tid
Date(s) - 29/09/2020 - 01/10/2020
08:30 - 11:30

Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm


Kurset går over 2,5 dager og skal gi:

  • en grunnleggende teoretisk basis for faget
  • forståelse av geologiske betingelser
  • kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid

Kurset består av 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseromsdemonstrasjoner, eksempler og diskusjon. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis.

Målgruppe:
Kurset er aktuelt for alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende arbeidet eller som kontrollør.

Hensikten med kurset:
Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc.

Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, ‘Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg’. Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Meld deg på her

Tilbake