Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider. Del 1, uke 37 i Trondheim, del 2 uke 41 i Sandefjord

Kart utilgjengelig

Dato / tid
Date(s) - 07/09/2020 - 09/10/2020
00:00

Sted
NTNU, Trondheim


Målgruppe:

Kontrollører, anleggs- og byggeledere med behov for oppgradering og dokumentasjon av kompetanse innen ingeniørgeologi. Rådgivende ingeniører, personell hos entreprenører med ansvar for utførelse og kontroll av utførelse, og personell hos byggherrer med ansvar for beskrivelse/spesifikasjoner og stikkprøvekontroll.

Kursbeskrivelse:

Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi.

I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon.

Kursinnholdet er utarbeidet i samarbeid med nøkkelpersonell både i konsulent- og entreprenørbransjen og hos offentlige byggherrer. Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene.

Kurset er et samarbeid mellom NTNU, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Tekna.

Vertsfakultet ved NTNU er Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi.

Søknadsfrist:
10.08.2020

Meld deg på her

Eksamensbeskrivelse:

Dato:
09.10.2020
Skriftlig eksamen siste kursdag.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått.

Kursavgift:
23000 KrKursavgift info:
I kursavgiften inngår
– Kompendium
– Undervisning på alle samlinger
– Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
– Felles middag i løpet av første samling
– Tilgang til elektroniske læremidler på internett
– Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
– Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift

Rabatter:
Ingen rabatter for dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:
Bjørn Nilsen
Professor, Inst. for geovitenskap og petroleum
Telefon: 7359 4819
Epost: bjorn.nilsen@ntnu.no

Se forøvrig undervisningsplanen. Endringer kan komme.

Kontakt:
Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:
Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse, samt minimum ett års praksis fra bergarbeider under jord.
Det er mulig å søke om opptak basert på realkompetanse. Se lenke for generell studiekompetanse for mer informasjon.
Dokumentasjon lastes opp når du søker.

Anbefalte forkunnskaper:
Universitet/høyskole/teknisk fagskole innen fagområdet.

Mer informasjon:

Fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:
Kurskompendium og presentasjoner blir gjort tilgjengelig digitalt.

Praktiske opplysninger:
Praktisk informasjon som gjelder dette kurset finner du her.
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Les mer om krav til dokumentasjon her.
Kurset blir gjennomført under forutsetning av at det blir nok deltakere

Meld deg på her

Tilbake