EVU-kurs; Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Kart utilgjengelig

Dato / tid
Date(s) - 16/09/2019 - 11/10/2019
Hele dagen


Sted
Trondheim og Sandefjord

Arrangør
NTNU i Trondheim

Les mer og søk på dette kurset via NTNU sine nettsider

Informasjon:
Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg. Fra de senere år finnes det flere eksempler på at ingeniørgeologien ikke har vært tatt nok på alvor, med store problemer i form av ras og vanninnbrudd som resultat. I noen tilfeller har prosjekter endt i rettssalen, med ekstrakostnader på ti-talls millioner som resultat, fordi det har vært uenighet om hvorvidt de beskrevne ingeniørgeologiske forholdene har vært i overensstemmelse med realitetene. Dette kurset har som hovedmålsetting å bidra til bedring av sikkerhet og økonomi for fremtidige tunneler og undergrunnsanlegg.

Tid og sted for kurs/samlinger:
Første samling: 16. – 20. september  (uke 38) i Trondheim.
Andre samling: 07. – 11. oktober (uke 41) i Sandefjord.

Eksamensbeskrivelse:
Dato: 11.10.2019

Skriftlig eksamen siste kursdag.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått.

Tilbake