Det grønne skiftet i anleggssektoren er i gang, hvordan følger vi opp?

Laster kart ....

Dato / tid
Date(s) - 21/03/2019
17:30 - 20:00

Sted
Ingeniørenes Hus


Anleggssektoren er en av bransjene som har et forbedringspotensial hva gjelder miljøpåvirkning på samfunnet rundt oss, og tydelige krav til forbedring er satt av Regjeringen. Heldigvis er det allerede mange som har jobbet lenge med denne problemstillingen i sektoren vår, og dette kommer nå sterkere og sterkere til nytte. NFF er av den oppfatning at oppfølgingen av forbedringene vi gjør, bør standardiseres. Dette vil sikre at:

  • oppfølgingen inneholder de rette elementene
  • alle leddene i verdikjeden bruker samme begrepsapparat
  • oppfølgingen i seg selv blir mest mulig effektiv, og at energien kan brukes på å gjøre de rette valgene, ikke på oppfølgingssystemet
  • det skapes et felles miljø for læring og erfaringsutveksling

Byggsektoren har lenge hatt miljøklassifisering av bygg, gjennom ordninger som Breeam og Leed. Og nå seiler Ceequal inn som en tilsvarende ordning for anleggssektoren. Skanska overleverte det første Ceequalsertifiserte anleggsprosjektet i Norge til Nord-Trøndelag elektrisitetsverk for et år siden, NCC har talt varmt om denne standarden tidligere og nå leverer Veidekke E6 Arnkvern-Moelv sitt første Ceequalprosjekt til Nye veier AS. Vi vil bruke denne temakvelden til å lære mer om hvordan denne ordningen har fungert for Nye veier som byggherre, Multiconsult som prosjekterende og Veidekke som entreprenør.

Vi har lagt vekt på at dette skal være en kveld både for dere som har jobbet med temaet tidligere og dere som føler dette er et ganske ukjent tema enda. Ikke minst håper vi at dette frister for de som rett og slett sitter litt på gjerdet og lurer på hvordan man skal gripe an nye miljøkrav fra oppdragsgivere og myndigheter.

Invitasjon temakveld nr 2 om ytre miljø

Tilbake