EFEE «Call for Papers»

NFF er medlem I «The European Federation of Explosives Engineers», forkortet EFEE.  Karl Kure og Vegard Olsen har sentrale posisjoner fra NFF og deltar jevnlig på møter.

I 2015 skal EFEE arrangere «The 8th World Conference on Explosives and Blasting». De har nå ute en «Call for Papers» med frist 30. September for innsending av abstracts.

Sikkert mange som har mye å skrive om her og NFF oppfordrer til det.

Mer omtale av denen kongressen kan du her: EFEE2015-stcircular

Tilbake