Personlig innmelding

Medlemskap *
Ordinært medlemskap (kr 500,-)
Senior/honnør (kr 225,-)
Student (gratis)
Personlig støttemedlem internasjonal virksomhet (kr 1200,-)

Medlemskategori *
Rådgivende ingeniør
Entreprenør
Leverandør
Bergsprenger
Annet

Spesiell interesse *
ProsjekteringProsjektledelseUtførelseGeologiSprengningsteknikk

Kontaktinformasjon

Navn *

Telefon *

Mobiltelefon *

E-postadresse *

Gateadresse *

Adresselinje 2 *

Postnummer *

Poststed *

Land *

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver: *

Postadresse: *

Postnummer: *

Poststed: *

E-postadresse: *

Annet

Melding: