Innmelding av firma

Medlemskap *
Ordinært firmamedlemskap (kr 5750,-)
Firmamedlemskap for bedrifter med mindre enn 5 ansatte (kr 2600,-)
Støttemedlemskap internasjonal virksomhet for bedrifter (kr 9000,-)
Støttemedlemskap internasjonal virksomhet for bedrifter med mindre enn 5 ansatte (kr 4000,-)

Medlemskategori *
Rådgivende ingeniør
Entreprenør
Leverandør
Bergsprenger
Annet

Spesiell interesse *
ProsjekteringProsjektledelseUtførelseGeologiSprengningsteknikk

Firmainformasjon

Navn på firma *

Telefon *

E-postadresse *

Gateadresse *

Adresselinje 2 *

Postnummer *

Poststed *

Land *

Kontaktperson

Kontaktperson: *

Telefonnr.: *

Mobilnr.: *

E-postadresse: *

Annet

Melding: