Artikler 1963-2014 presentert på Høstkonferansen

FJELLSPRENGNINGSDAGEN – BERGMEKANIKKDAGEN – GEOTEKNIKKDAGEN

En komplett og ajourført oversikt av artikler presentert på Høstkonferansen fra starten i 1963 til og med årets konferanse 27-28 november 2014  samlet av Arild Palmstrøm.

Oversikten, i alt 54 sider,  dekker ca 1500 titler.

Arild Palmstrøm er velkjent for de av oss som har noen års innsats i anleggs- og bergmiljøet bak oss eller har hørt Arilds foredrag og lest hans artikler. For andre kan en introduksjon være både ønskelig og nyttig. Bakgrunnen denne gang er at Arild har forfattet en oppdatert liste over foredrag presentert på Flellsprengnings-, Bergmekanikk- og Geoteknikk-dager i perioden 1963 til og med 2014.

Arild har sin grunnutdannelse fra Trondheim som Siviling Bygg og etterutdannelse innen geologi , bergmekanikk,spesielt petroleums- henholdsvis hydrogeologi. Yrkeserfaring fra NGU, NGI, Norconsult, A.B.B.Berdal, forfatter eller medforfatter av en rekke bøker og artikler med arbeidsoppdrag i en rekke land.

Arilds studier ved Oslo Universitet i perioden 1991-94 resulterte i en doktorgrad {Dr.Scient.] og en ny index for bergkvalitet med betegnelsen Rock Mass index (RMi).

Indeksen ga også navn til virksomheten Rock Mass A.S. En innføring i RMi og relatert informasjon finnes på nettadressen http://www.rockmass.net

Artikler_NJFF_konferansene

Tilbake